BULLS waarborg van eurorad Deutschland GmbH

Wij bieden een waarborg op al onze producten die overeenstemt met de geldende EU-garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De eerste contactpersoon bij alle garantieclaims is altijd uw BULLS handelaar die het product ter beschikking stelde.

Er bestaat een beperking met betrekking tot e-bike-batterijen. Aangezien accu's als slijtageonderdeel worden beschouwd, bedraagt de waarborgverplichting 6 maanden. Alleszins garandeert BULLS een bijkomende, vrijwillige verlenging van de waarborg van 24 maanden op de batterij wanneer de fout terug te brengen is tot materiaal- of verwerkingsfouten. De vrijwillig verlengde waarborg omvat geen arbeids- of transportkosten voor de ombouw. Zij is beperkt tot het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel.

Ongevalschade, defecten ten gevolge van slijtage en schade door vandalisme zijn van de waarborg uitgesloten.
 

BULLS garantiebepalingen van eurorad Deutschland GmbH

De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van de betrokken fiets en kan niet worden overgedragen.

Ongevalschade, defecten ten gevolge van slijtage en schade door vandalisme zijn van de garantie uitgesloten.

Als een garantieclaim wordt aanvaard, leidt dit niet tot een verlenging noch nieuwe start van de garantieduur.

Het is verplicht om de volledig ingevulde garantieverklaring, voorzien van de stempel van de handelaar, en het aankoopbewijs voor te leggen. Anders is het niet mogelijk om uw garantieclaim onmiddellijk en positief te beoordelen.

De fabrikant houdt zich het recht voor om een garantieprestatie af te wijzen wanneer de vereiste documenten niet met het teruggezonden deel wordt voorgelegd.

Een garantieclaim kan bij een geautoriseerde BULLS handelaar (het best bij de handelaar die het product heeft geleverd), worden ingediend. U kunt ook onze Service Hotline bellen of een mail sturen.

Verdere instructies

De waarborg/garantie omvat geen van de volgende punten:

In geval van een garantieclaim heeft BULLS de mogelijkheid om zelf de defecte onderdelen te herstellen of vervangen. Als een onderdeel van hetzelfde type, dezelfde maat of kleur niet meer leverbaar is, kan BULLS een onderdeel dat als later onderdeel kan worden beschouwd, beschikbaar stellen om de garantieclaim te beslechten. De garantie is beperkt tot de herstelling of het vervangen van defecte onderdelen. Daarenboven kunnen er geen verdere claims geldend worden gemaakt.

Een garantieperiode die langer duurt dan de wettelijke waarborg, omvat uitsluitend het defecte onderdeel. De soms oplopende arbeidskosten of verpakkings- of portokosten zijn ten laste van de koper.

De garantie kan verder niet aansprakelijk worden gesteld wanneer wijzigingen aan de originele constructie werden uitgevoerd, het wiel niet bepalend wordt bepalend is of er een andere overbelasting aanwezig is. Eveneens kan er geen claim worden ingediend bij late schade die uit vorige steunen of die leiden uit ongevallen.

Voor schade die door niet-compatibele of ongeschikte onderdelen wordt veroorzaakt, kan men geen garantieclaim indienen.