De belangrijkste vragen en antwoorden rond het thema e-bike hebben wij in onze FAQ's bondig voor u samengevat.

In het dagelijks taalgebruik wordt de term e-bike voor alle elektrisch aangedreven of ondersteunde fietsen gebruikt. Toch bestaat er een verschil tussen de klassieke e-bike en de zogenaamde pedelec. Bij de fietsen met trapondersteuning die op dit moment heel populair zijn, gaat het meestal om pedelecs. De omschrijving verwijst naar het aandrijvingstype, "Pedal Electric Cycle". De fietser moet zelf trappen, de motor levert de gewenste ondersteuning. Terwijl oorspronkelijk uitsluitend elektrische fietsen met een aandrijfvermogen tot 250 watt in deze categorie thuishoorden, bestaat nu speciaal voor de snelle pedelecs tot 45 km/h, zoals de BULLS Green Mover E45, de klasse van de s- of speed-pedelecs. Onder een klassieke e-bike verstaat men daarentegen een fiets met een aandrijving, waarbij men niet zelf hoeft te trappen. Uiteindelijk gaat het hierbij om een elektrische snorfiets, waarbij men via een draaihandvat de elektrische stuwkracht kan sturen.

Over het algemeen kan men zeggen dat de techniek koudebestendig is. Alleszins beperken lage temperaturen het vermogen van de accu aanzienlijk. Het bereik vermindert door dalende temperaturen merkbaar. De ideale oplaad- en bewaartemperatuur voor accu's ligt tussen de 10 tot 20 graden, duidelijk lagere waarden kunnen de accu tijdens het opladen beschadigen.

Wanneer u uw nieuwe e-bike niet het hele jaar gebruikt, moet u aan het einde van het seizoen de accu verwijderen en de fiets grondig wassen. Van zodra hij helemaal droog is, besproeit u deze met een wasspray. Idealiter plaatst u deze in een droge ruimte met constante temperatuur. De batterij laadt u tot tussen de 50 en 70 procent op en bewaart u op een droge en vorstvrije plaats. Verwijder de lader uit de contactdoos. Maak een notitie op de kalender dat u in de eerste week van januari de batterij opnieuw tot 50 - 70 procent oplaadt. Bij gelegenheid pompt u ook de banden van uw fiets opnieuw op. Stipt in de lente maakt u uw e-bike uit zijn winterslaap wakker voor nieuwe avonturen.

Vroeger vreesde men voor het zogenaamde "memory-effect". Het onvolledig opladen van een accu leidde tot een vermindering van het laadvermogen. Dankzij moderne lithium-iontechnologie behoort dit probleem echter al lang tot het verleden. In het bijzonder bij e-bikes raden experts vandaag zelfs aan om tussendoor op te laden. Zo kan het bereik binnen de een tot twee uur aanzienlijk verhogen - het best geschikte moment is bijvoorbeeld de middagpauze tijdens een lange elektrische fietstocht. Denk u bij een e-bike in het buitenland wel aan de mogelijks vereiste stekkeradapters?

U kunt uw e-bike zoals een gewone fiets vervoeren. Aangezien het gewicht van een e-bike jammer genoeg hoger ligt, is een bagagedrager op het dak echter niet geschikt voor transport met de auto. Hier biedt een trekhaakdrager duidelijk voordelen. De accu dient u te verwijderen en afzonderlijk in de koffer te vervoeren.

Naargelang het stroomtarief en de accugrootte bedragen de kosten voor een acculading tussen de 8 - 10 cent. Dit komt neer op ca. 10 cent per 100 kilometer betaalt.

Eerst is de spanning (volt) bepalend. Deze bedraagt hetzij 26V (oudere modellen), 36V of 48V. Verder spelen de ampère-uren een rol (8 Ah, 10 Ah, 11 Ah, 12 Ah, 15 Ah, 17 Ah, ...). Bepalend voor de betekenis inzake het vermogen van de accu is het vermenigvuldigen van beide waarden. Het resulterende product is de opgeslagen energie en kan als referentiewaarde worden beschouwd, bv. 36V x 11 Ah = 396 Wh.

Er zijn veel factoren die een belangrijke invloed op het bereik hebben. Bepalend is uiteraard de topografie, i.e. het aandeel klimpartijen en afdalingen tijdens de tocht. Met welke luchtdruk de fietser onderweg is, speelt net zo'n grote rol op het mogelijks traject dan het totaal gewicht. De verschillende aandrijfsystemen bieden in regel verschillende ondersteuningsintensiteiten. Hoe hoger de ondersteuningsgraad, hoe lager het bereik Verdere factoren zijn bv. de weersomstandigheden en de gekozen versnelling. Door recuperatieoplossingen (energieterugwinning, NIET bij middenmotoren) kan het bereik worden verhoogd. Als richtwaarden kunt u over het algemeen de informatie van de fabrikant gebruiken. Met de huidige systemen bedraagt het bereik gemiddeld ca. 80 - 100 kilometer.

Vandaag de dag zijn in de meeste op de markt verkrijgbare e-bikes, lithium-ionaccu's ingebouwd. Dit accutype is milieuvriendelijker en lichter dan bv. loodaccu's en bovendien heeft hij een hoge opslagcapaciteit van tot 180 Wh/kg. Het vroeger erg gevreesde zogenaamde memory-effect treedt ook niet meer op. Zo kan en moet de accu worden opgeladen wanneer hij nog niet leeg is. De traditionele fabrikanten geven aan dat de accu ca. 700 tot 1000 volledige laadcycli kan doorlopen voor er een relevant te merken bereikverlies ontstaat. Hierbij moet worden opgelet dat een lading van 50% ook slechts een halve cyclus betekent. Als nu wordt uitgegaan van een gemiddeld bereik van 80 kilometer, dan levert dit een totaal bereik op van 56.000 tot 80.000 kilometer.

Het is van groot belang dat alleen het originele laadapparaat wordt gebruikt. In regel kan de accu rechtstreeks aan de fiets worden opgeladen. Bovendien bestaat bij de meeste modellen de mogelijkheid om de accu van de fiets te verwijderen om deze apart op te laden. De optimale oplaadtemperatuur bedraagt tussen de 10 en 20 graden. Over het algemeen is het aangewezen om zowel bij het opladen als de opslag, de accu in verwarmde woonruimtes te plaatsen.